Peer Coaching

 

Bij Peer Coaching zijn oudere leerlingen (bovenbouw) opgeleid om jongere leerlingen (onderbouw) te begeleiden.

Dat kunnen verschillende vormen van begeleiding zijn:

  • huiswerk- en studiebegeleiding
  • ondersteuning bij introductie en kennismaking van 1-ste jaars leerlingen
  • persoonlijke coaching van leerlingen die dat nodig hebben

Maar er zijn ook varianten mogelijk, zoals bovenbouw leerlingen die één maal per week in de (wiskunde)lessen van de onderbouw assisteren bij het maken van vraagstukken/ oefenen met de leerstof.

De Peer coaches worden getraind met een cursus van twee dagdelen, gevolgd door een latere training in begeleide intervisie van 1 dagdeel.

De Peer coaches worden aangestuurd door twee coördinerend docenten, die ieder 4 lesuren per week besteden aan de organisatie, planning, begeleiding, aansturing, voorlichting, overleg, en het organiseren en uitvoeren van begeleide intervisie. Zij ontvangen daarvoor een training van 1 dagdeel.

De resultaten van Peer coaching zijn onverdeeld gunstig, mits goed ingebed in de organisatiestructuur.  Het kan worden aangetoond dat een relatief beperkte inzet van personeel en middelen een veelvoud aan effect oplevert in onderwijskundig, maatschappelijk sociaal en zeker ook financieel opzicht.

Meer weten? Neem contact op via het contactformulier of direct per mail of telefonisch.